- Terveysliikuntaan kannustava kuntokortti sovellus
 
Tunnus
Salasana
Muista salasana (Vaatii että selaimessa on evästeet(cookie) sallittu)
( Vinkki: Kun käytät puhelimella, kannattaa käyttää vaakasuuntaista näyttöä
Ota yhteyttä
   PDF esite

Itsevalmennus.fi internetpalvelu on uusi nykyaikainen menetelmä työhyvinvoinnin lisäämiseen henkisen kehittymisen, motivaation lisäämisen ja terveysliikuntaan kannustamisen keinoin.

Itsevalmennus.fi ohjelmassa on kolme helppokäyttöistä työkalua:

  • Kuntokortti; väline kannustamaan terveysliikuntaan. Kuntokorttiin tallennetaan liikuntasuoritukset ja niistä saa graafisen yhteenvedon mm. arvion liikunnan energiankulutuksesta kaloreina sekä opastuksen oman liikunnan riittävyydestä terveysliikunnan terveysvaikutuksiin.
  • Innoavain; ideoiden kehittelemiseen aloitteiksi ja innovaatioiksi eli ns. sähköinen aloitelaatikko, jolla aloitteet voidaan helposti lähettää eteenpäin.
  • Palauteanalyysi; väline löytää omat henkiset vahvuudet ja kehittämisalueet sekä väline tavoitteiden asettamiseen ja niiden toteutumisen mittaamiseen.

Säännöllisesti liikkuvilla ihmisillä on osoitettu olevan pienempi vaara sairastua yli 20 sairauteen kuin fyysisesti passiivisilla. Liikunnasta ei ole terveydelle paljonkaan hyötyä ”kuntokuureina” tai muuna ajoittaisena toimintana vaan jatkuvana elämäntapana. Itsevalmennus.fi:n kuntokortti kannustaa juuri jatkuvaan liikuntaan, koska kuntokortin yhteenveto näyttää liikuntasuoritukset pitkältäkin aikaväliltä. Liikunta myös tuottaa mielihyvän, virkistymisen ja rentoutumisen elämyksiä, joten näin se myös osaltaan auttaa jaksamaan työssä paremmin eli lisää työhyvinvointia. Itsevalmennus.fi:n kuntokortin suositukset perustuvat UKK-instituutin terveysliikuntasuosituksiin.

Itsevalmennus.fi ohjelmassa on myös Innoavain, joka on työkalu kannustamaan ja helpottamaan innovaatioiden ja aloitteiden tekemistä. Kun mieleesi tulee idea tai innovaatio, niin Innoavain työkalun kaavake ohjaa sinua kirjaamaan innovaation osa-alueet selkeään ja rakentavaan muotoon. Tämän Innovaation voit tallentaa itsevalmennus.fi ohjelmaan ja täydentää sitä milloin haluat. Kun haluat lähettää innovaatio-idean tai aloitteen eteenpäin, niin voit sen helposti ”Lähetä” toiminnolla meilata esimiehellesi tai yhteistyökumppanillesi.

Talousjournalisti –kirjailija Detlef Gûrtlerin mukaan, jo 1500 –luvulla Johannes Calvin ja Ignatius von Loyola käyttivät palauteanalyysiä kouluttaessaan pappeja ja he saivat hyviä tuloksia. Johtamisfilosofian asiantuntijan Peter F. Druckerin mielestä palauteanalyysi on edelleenkin paras tapa löytää omat vahvuudet. Hän kuvaa palauteanalyysiä näin: ”Jos olet tekemässä tärkeän ratkaisun tai olet ryhtymässä johonkin ratkaisevaan tehtävään, sinun on ehdottomasti kirjattava ylös omat oletuksesi siitä, mitä tulee tapahtumaan. Palaa 9-12 kuukauden kuluttua omiin odotuksiisi ja vertaa niitä siihen, mitä on todella tapahtunut. Tämän yksinkertaisen menetelmän avulla voit lyhyen aikavälin puitteissa, 2-3 vuoden sisällä, löytää omat henkilökohtaiset vahvuutesi ja tulla tietoiseksi siitä, mikä estää sinua hyödyntämästä omia vahvuuksiasi sataprosenttisesti. Palkkiona palauteanalyysien tekemisestä, sinulla on selkeämpi kuva vahvuuksistasi ja voit keskittyä niihin hakeutumalla tehtäviin, joissa vahvuutesi pääsevät esiin ja kehittymään. Palauteanalyysi kertoo sinulle myös puutteistasi ja kohennusta kaipaavista osaamisen alueistasi.

Itsevalmennus.fi:n palauteanalyysi on helppokäyttöinen ja selkeä. Sen muistilista toiminto opastaa käyttäjän tekemään oikeana ajankohtana palautteen.

Itsevalmennus.fi:n palauteanalyysiin on hyvä kirjata henkilökohtaiset tavoitteet ja välitavoitteet, joilla etenet tavoitteeseen. Tavoitteet toteutuvat todennäköisemmin, kun ne kirjataan ja niiden toteutumista mitataan.

Kirjaudu nyt palveluun käyttäjätunnuksellasi ja salasanallasi. Jos sinulla ei vielä ole niitä, saat ne tilaamalla palvelun.

Menestyksekästä Itsevalmennusta !

   

                              
© Pauner Oy
Tietosuoja ja rekisteriseloste